תודה על חתימתך!

עשית צעד קטן וחשוב בדרך לאקלים בריא ושוקק חיים! הנה עוד דרך לתמוך במאבק:

כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל