• Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • White Instagram Icon

חייבים לעצור מייזמיי אנרגיה המסכנים את הסביבה ובריאות התושבים ולקדם אנרגיית שמש נקייה ובטוחה

 לאנרגיות

מזהמות

לא

לא לקידוחים המסכנים את מי השתייה והסביבה הטבעית

 

לא לפגיעה בבריאות התושבים

 

לא למיזמי אנרגיה המרכזים הון וכוח בידי קומץ אנשים פרטים.

 

לא להרחבת התעשייה הפטרוכימית וזיהום האוויר

 

לא להחמרה בהתחממות הגלובלית ושינויי האקלים

 לאנרגיות

מתחדשות

כן

כן לאנרגיית שמש נקייה ובטוחה

 

כן לאנרגייה חסכונית זולה ונגישה לכולם 

 

כן לביזור מקורות האנרגייה שתמנע מטרות אסטרטגיות לטילי אויב.

 

כן ליצירת עצמאות אנרגטית לישראל שאינה תלויה בחומרים נדלים

 

כן לשמירה על אוויר נקי, בריאות הציבור והאקלים

 

חתמו עכשיו!

עוברים לאנרגיה נקייה

חתימתך התקבלה.

תודה!

מסוכן ומיותר: קידוחי נפט ברמת הגולן תוך החדרת כימיקלים בבטן האדמה. מסוכן למאגרי המים ולכנרת; מיותר כי פני העולם לאנרגיות מתחדשות.

 

מסוכן ומיותר: אחסון כמויות אדירות של תוצרי נפט וגז מזהמים באתר קרקעות הצפון בחיפה. מסוכן לבריאות הרעוע גם ככה של תושבי חיפה; מיותר כי רוב התוצרים מיועדים לייצוא ולא לשימושינו.

 

הצלחנו להציל את עמק האלה -

עכשיו יחד נהפוך את ישראל

למעצמה סולארית!

עזרו לנו לקדם אנרגיית שמש ולהבטיח חשמל נקי, נגיש וזול!

חתמו עכשיו!

כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל