• Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • White Instagram Icon

חייבים לעצור מייזמיי אנרגיה המסכנים את הסביבה ובריאות התושבים ולקדם אנרגיית שמש נקייה ובטוחה

 לאנרגיות

מזהמות

לא

כן

 לאנרגיות

מתחדשות

כן לאנרגיית שמש נקייה ובטוחה

 

כן לאנרגייה חסכונית זולה ונגישה לכולם 

 

כן לביזור מקורות האנרגייה שתמנע מטרות אסטרטגיות לטילי אויב.

 

כן ליצירת עצמאות אנרגטית לישראל שאינה תלויה בחומרים נדלים

 

כן לשמירה על אוויר נקי, בריאות הציבור והאקלים

 

לא לקידוחים המסכנים את מי השתייה והסביבה הטבעית

 

לא לפגיעה בבריאות התושבים

 

לא למיזמי אנרגיה המרכזים הון וכוח בידי קומץ אנשים פרטים.

 

לא להרחבת התעשייה הפטרוכימית וזיהום האוויר

 

לא להחמרה בהתחממות הגלובלית ושינויי האקלים

חתמו עכשיו!

עוברים לאנרגיה נקייה

מסוכן ומיותר: קידוחי נפט ברמת הגולן תוך החדרת כימיקלים בבטן האדמה. מסוכן למאגרי המים ולכנרת; מיותר כי פני העולם לאנרגיות מתחדשות.

 

מסוכן ומיותר: אחסון כמויות אדירות של תוצרי נפט וגז מזהמים באתר קרקעות הצפון בחיפה. מסוכן לבריאות הרעוע גם ככה של תושבי חיפה; מיותר כי רוב התוצרים מיועדים לייצוא ולא לשימושינו.

 

הצלחנו להציל את עמק האלה -

עכשיו יחד נהפוך את ישראל

למעצמה סולארית!

עזרו לנו לקדם אנרגיית שמש ולהבטיח חשמל נקי, נגיש וזול!

חתמו עכשיו!

כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל