העצומה למהפיכה הסולארית

חתמו עכשיו!

אינטרסים כלכליים צרים ומבוך בירוקרטי מיותר הופכים את המהפיכה הסולארית המתרחשת בכל רחבי העולם לבלתי אפשרית בישראל. למרות התחייבויות ממשלתיות הולכות ונשנות - לא ניתנת עד היום תמיכה כלכלית לאזרח הרוצה להשתמש במערכות סולאריות על גג ביתו. במקום לתמוך באנרגיות מתחדשות ונקיות המדינה ממשיכה לסבסד חברות נפט ופחם מזהמות על חשבון הבריאות והכיס של כולנו.

 

אנו קוראים לממשלה וראשי המשק להפסיק לטרפד את הנסיונות להכיל מהפיכה סולארית אמיתית בישראל: להסיר את החסמים הבירוקרטים, להגדיל את הביקוש לגגות סולארים ולתמרץ אזרחים שמעוניינים להתקין פאנלים על גג ביתם.

כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל