• jaikhenb

100% אנרגיה מתחדשת: חלום או מציאות?

קוסטה ריקה 99%, אוסטריה 80%, דנמרק 70%, דרום אוסטרליה 70%, פורטוגל 40%, ספרד 40%, גרמניה 35%. אלו הם אחוזי החשמל שמקורם מאנרגיה מתחדשת באותן מדינות. לצדם ישראל מחווירה עם רק 4% חשמל ממקורות מתחדשים בתוך תמהיל האנרגיה. זאת בעידן של מיגור שינוי האקלים והשאיפה להגביל את התחממות כדור הארץ לעליה של מעלה וחצי צלזיוס מעל העידן הטרום תעשייתי. כל אלו מחייבים לעבור לכמעט 100% אנרגיה מתחדשת עד 2050. מה אפשר ללמוד ממדינות העולם?

קוסטה ריקה וקנדה: סוד המים

קוסטה ריקה וקנדה מייצרות 99% ו-65% מהחשמל שלהן ממקורות מתחדשים בהתאמה. הסוד שלהן: מאגרי מים מאוד נדיבים שמאפשרים להציב סכרים ולהפיק מהם חשמל. כמובן שאין הרבה מה ללמוד מזה לאזור הצחיח שלנו.


גרמניה ודנמרק: תמיכה ממשלתית רחבה

אלו שתי מדינות אירופאיות שהמעבר שלהן לאנרגיה מתחדשת התאפשר הודות לתמיכה ממשלתית מאוד רחבה ברשת החשמל. רוב החשמל ממקורות מתחדשים מגיע בגרמניה מרוח, אך לא רק, 8% מגיע דווקא מהשמש, עם פי 2 פחות שעות שמש מישראל.

דנמרק מגיע לקרוב ל-70% חשמל ממקורות מתחדשים בראש ובראשונה בזכות אנרגיית הרוח, גם על היבשה וגם בים. דנמרק היא דוגמה למדינה עם מדיניות סביבתית כוללת מאוד שאפתנית, מה שמייצר תנאים מצוינים גם לחדשנות טכנולוגית בתחום הסביבתי. בין דנמרק או גרמניה לישראל קיימים שני הבדלים בולטים: הראשון הוא פוטנציאל הרוח, שבישראל וודאי לא יאפשר להגיע ל-30 או 50% מהחשמל. ההבדל השני הוא בתמיכה ובהשקעה הממשלתית הרחבה במדינות אלה, תמיכה שמתבטאת בסופו של דבר בתעריף חשמל גבוה. ישראל היא מדינה עם תעריף חשמל נמוך מאוד.


דרום אוסטרליה וקליפורניה

דרום אוסטרליה וקליפורניה אינן מדינות באופן רשמי אלא מדינה מתוך מדינה פדארלית. הן שונות בגודלן אבל מהוות דוגמאות מצויינות עבור ישראל.

דרום אוסטרליה מייצרת כ-70% מהחשמל שלה ממקורות מתחדשים, רוח ושמש. מדינה זו היא בעלת אוכלוסיה קטנה יחסית, כמיליון וחצי אנשים, והיא צועדת לעבר 100% אנרגיה מתחדשת. היא משיגה אחוזים גבוהים של אנרגיה מתחדשת בראש ובראשונה על ידי השילוב של רוח ושמש כשמקורת אלה משלימים אחד את השני: כשיש שמש, אין הרבה רוח וכשהשמש שוקעת הרוחות בדרך כלל מתחזקות. המדיניות הדרום אוסטרלית כללה עד כה גם השקעה בתחנות כח מונעות על גז המכונות פיקריות. תחנה פיקרית היא תחנת כח על גז עם יעילות נמוכה מזו שאפשר להשיג עם מחזור גז משולב (מחז"ם) אולם יש לה יתרון משמעתי כמשלימה לאנרגיה מתחדשת והיא במהירות תגובתה. כך השילוב של רוח ושמש מספק את רוב החשמל ובמידה שיש נפילה, הגז פועל באופן מיידי, מה שקשה לעשות עם מחז"ם ובוודאי עם פחם.

קליפורניה מייצרת מעל 11% מהחשמל שלה מהשמש, והיא המדינה השיאנית בנושא! המקרה הוא ייחודי וחשוב עבור ישראל שמייצרת חשמל מתחדש כמעט רק מהשמש. האתגר שקליפורניה מתמודדת איתו הוא אתגר שקיעת השמש, עת המשפחות מגיעות הביתה וצורכות הרבה חשמל (the duck curve), אתגר שישראל צריכה להתמודד איתו גם. הדרכים להתמודד עם האתגר הזה כוללות הטיית הצריכה הביתית לשעות השיא של הייצור הסולארי דרך מכשור חכם שמופעל בשלט רחוק וכן הטיית הפאנלים הסולאריים לכיוון מערב כדי להגדיל את תפוקתם דווקא בשעת השקיעה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

© 2019 כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל