• jaikhenb

תג מחיר: בועת הפחם

לקריאת הדו"ח תג מחיר בועת הפחם


אויב מושבע של בריאות הציבור ושל הסביבה: הפחם במספרים

- השימוש בפחם גובה את חייהם של כ-159 בני אדם בשנה בנפת חדרה ואת חייהם של כ-61 בני אדם בשנה בנפת אשקלון. חמישה מיליון מתושבי ישראל סובלים מנזקי הפחם. באירופה, הפחם אחראי לתמותה מוקדמת של כ-22,000 בני אדם בשנה.

- 44% מכמות החשמל שיוצרה בישראל בשנת 2015 הופקו מפחם, פי שניים מהממוצע באירופה. 87% מתחמוצות הגופרית (פי 4.4 מאירופה), 77.6% מתחמוצות החנקן (פי 3.1 מאירופה), 38% מהזיהום ו-41% מגזי חממה הנפלטים בישראל מכילים פחם.

- התחנות הפחמיות של ישראל מלוכלכות מאלו שבאירופה ומשחררות לאוויר כמויות גדולות יותר של חומרים מזהמים. למשל, תחמוצות גופרית - 1,380 מ"ג למ"ק לעומת 150; תחמוצות חנקן - 1,000 מ"ג למ"ק לעומת 150; חלקיקים - 50 מ"ג למ"ק לעומת 15.

- יחידות 4-1 פועלות בתחנת הכוח שבחדרה משנת 1981 ופולטות זיהום הגבוה פי עשרה מהתקן האירופאי.


צומת דרכים קריטי

- בעקבות לחץ ציבורי של גרינפיס יחד עם התושבים, הודיעה שר האנרגיה יובל שטייניץ שיחידות 1-4 של חדרה תסגרנה עד 2023. אולם, לסגירה הזו, הציב תנאים בעיתיים.

- התנאים של שטייניץ לסגירה: חיבור שלושה מאגרי גז כדי לספק ביטחון אנרגיטי (לוויתן, כריש ותנין); בנית כושר ייצור של 1,020 מגוואט מגז טבעי.

- משמעות התנאים של שטייניץ: הסיכויים לקיום התנאים של שר האנרגיה תוך חמש שנים אפסיים. מדובר על פיתוח של שלושה מאגרי גז גדולים ועל השלמת הליכי תכנון וביצוע למתקנים כבירים. התושבים ימשיכו לסבול מהפחם לעוד שנים רבות, שטייניץ כבר לא יהיה שר האנרגיה וההחלטה תרד לטמיון.


אפשר אחרת

- דו"ח המשרד להגנת הסביבה קבע שאין צורך בכל התנאים שהציב שר האנרגיה כדי להשבית את היחידות 1-4: על פי הדו"ח שנכתב על ידי מנהלים לשעבר של חברת החשמל ושמרד האנרגיה, חיבור צינור גז אחד נוסף מאפשר את השבתת היחידות מבחינת ביטחון אנרגטי.

- במקום פחם, מתחדשות, לא גז: אותו דו"ח של המשרד להגנת הסביבה קובע כי אם המדינה תעמוד ביעדים להפחתת פליטות גזי חממה (ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית), השבתת היחידות הפחמיות המזהמות לא צריכה להיות מלווה בבנית כושר ייצור נוסף עד 2029.


כדי להציל את חיי התושבים שסובלים מזיהום הפחם ולמגר את שינוי האקלים, על השר שטייניץ להבטיח סגירה הדרגתית של היחידות המזהמות 1-4 של חדרה עוד בקדנציה שלו, תוך השענות על אנרגיות מתחדשות – ולא על גז – כתחליף לפחם המזם: פחם Out, שמש In.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

משק הגז: פול גז בניוטרל

דו"ח גרינפיס ישראל פול גז בניוטרל מתוך הממצאים עולה כי בשל כשל מערכתי של הממשלה צפוי כושר ייצור עודף משמעותי של חשמל מגז בשנת 2030 אשר משרת את היזמים הפרטיים ופוגע קשות בסיכויים לקדם את מעבר המשק לאנר

ייצור חשמל מטורבינות רוח

נייר העמדה עומד על היתרונות של ייצור חשמל מאנרגית רוח ומציע דרכים לטיפול באתגרים ספציפיים שבהתקנת טורבינות רוח בישראל. חיוניות של אנרגיית הרוח בעידן של שינוי אקלים מיגור שינוי האקלים הוא אתגר סביבתי ע

© 2019 כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל