• jaikhenb

תגובת גרינפיס לעליית תעריף החשמל

עודכן ב: 31 דצמ 2018

אלו הם עיקרי הדברים מתוך נייר העמדה אשר נועד להראות שהשמירה על הסביבה איננה צריכה להעשות על חשבון הציבור:


1) כשליש מעליית מחיר החשמל נובעת מהתייקרות הבלו – אולם הוא אינו פועל כמס סביבת

- הבלו איננו מצמצם את השימוש בפחם, אלא מדיניות משרדי הגנת הסביבה והאנרגיה לתעדוף הגז

- הבלו גם איננו מממן את החלופה לפחם האנרגיות מהתחדשות

- הבלו לבסוף מגולם בחשבון החשמל2) רשות החשמל עושה תרגיל חשבונאי אשר ייגרום לפגיעה בפיתוח אנרגיה מתחדשת.

- הרשות מעבירה את עלות פרוייקט הסולקנים ושינוי סדרי ההעמסה מרכיב הייצור לרכיב המערכת.

- דבר זה מטיל את עלויות המערכת על כלל צרכני החשמל ופוגע בכדאיות של אסדרות אנרגיה מתחדשת בהן משלמים עלויות מערכת. פעולה זו מפחיתה באופן מלאכותי את מחיר ייצור החשמל מאנרגיות מזהמות ויוביל את רשות החשמל להציב תעריף נמוך יותר עבור המכרזים לאנרגיה מתחדשת.3( על מנת למנוע את הפגיעה במאבק בזיהום האוויר ובמעבר לאנרגיה מתחדשת בגרינפיס דורשים

- להחזיר את עלות פרוייקט הסולקנים ושינוי סדרי ההעמסה ממקטע המערכת למקטע הייצור

- לדאוג שכספי הבלו על הפחם ייועדו לתמרץ את חלופת האנרגיות המתחדשות.

- לתת לכל מקור אנרגיה תג מחיר המשקף את עלותו האמיתית למשק, כולל עלויות חיצוניות.לנייר העמדה המלא

לחוות הדעת מאת אמנון שפירה

פוסטים אחרונים

הצג הכול

© 2019 כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל