• jaikhenb

שינוי אקלים ואי-יציבות במזרח התיכון – המקרה הסורי

האם שינויי האקלים שאנחנו חווים גורמים לחוסר יציבות באזור שלנו? המקרה הסורי מלמד שבמקום לדבר על שינוי אקלים כגורם לאי יציבות ולמלחמות, צריך לדבר עליו כמכפלת סיכונים ועל מצב בו שינוי אקלים בעיקר מחמיר בעיות קיימות.

בשנת 2011 החלה מלחמת האזרחים בסוריה אשר גבתה עד היום את חייהם של של קרוב לחצי מיליון בני אדם כשמעל ארבעה מיליוני סורים, גברים, נשים וילדים הפכו לפליטים. אלפים מצאו את מותם בדרכים ובספינות שהתהפכו בים הסוער כשקרוב לשני מיליון סורים מפוזרים ברחבי אירופה, בגרמניה ובמדינות אחרות ומעוררות שיח ער על מדיניות ההגירה והקליטה של המדינות הקולטות

שינוי אקלים הוא לא הגורם לפרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, אל המצב החברתי והפוליטי בפרוץ המלחמה. אך שינוי האקלים גרם לתנאי היובש שסררו באזור ובשילוב של מדיניות מים כושלת וצמצום אספקת המים מטורקיה לסוריה, המצב גרם לקריסת חלק ניכר מהמגזר החקלאי בסוריה ולהגירה פנים ארצית של למעלה ממיליון איכרים סוריים שהצטופפו בערים אליהם הגיעו פליטים מעירק. זהו סיר הלחץ שממנו פרצה מלחמת האזרחים.

המקרה הסורי מלמד אותנו על המורכבות שבה שינויי האקלים הופכים את העולם שלנו למסוכן יותר. הפנטגון האמריקאי הוא זה שטבע את המונח "מכפלת סיכונים" עבור תופעה זו. יותר אירועי אקלים קיצוניים, ובאזור המזרח התיכון, בעיקר היווצרותן של תנאי יובש מאיימים על החקלאות ועל הכלכלה. עבור מדינה אמידה ומתועשת כמו ישראל, לא מדובר באיום קיומי - ישראל מתפילה מים ורק אחוז בודד מהאוכלוסייה עוסק בחקלאות.

במדינות השכנות לנו, מדובר בסיפור אחר. עשרות אחוזים מן האוכלוסייה הם חקלאים. כאמור, ההגירה החקלאית בסוריה בעקבות היובש השפיעה על כ-5% מכלל האוכלוסיה. בצורת במדינה לא דמוקרטית עם ציבור מתוסכל היא עניין רציני ביותר.

בישראל – כמו כל מדינה מתועשת אחרת – נפגעת מהשפעת שינוי האקלים במדינות אחרות בעיקר בשתי צורות. ראשית, הדבר משפיע על מחיר המזון בכל העולם. שנית, אנחנו רואים איך שינוי אקלים מגביר את חוסר היציבות הפוליטית ומגבירה את זרמי הפליטים אל המדינות השכנות.

דוגמא זו מלמדת אותנו על הקשר ההדדי בין שינוי אקלים לבין חוסן חברתי. שינוי אקלים משפיע ויפגע פחות במדינות בהן קיים חוסן חברתי וכלכלי משמעותי. מדינות אלה יוכלו לספוג – באופן חלקי כמובן – את השלכות שינוי האקלים. לעומת זאת, שינוי אקלים עלול להיות מכה אנושה במדינות בהם המצב הפוליטי, כלכלי או חברתי גם ככה שברירי.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

© 2019 כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל