• jaikhenb

מהם הגורמים לפליטות גזי חממה?

פליטות של גזי חממה בידי האנושות היא הגורם המשמעותי ביותר שעומד מאחורי התחממות כדור הארץ. על מנת לפעול ולהפסיק לפלוט גזי חממה עד אמצע המאה ובכך להצליח למגר את שינוי האקלים מתחת לעליה של מעלה וחצי לעומת העידן הטרום תעשייתי, עלינו להבין מהם התחומים והגורמים העיקרים לפליטות גזי חממה. בפוסט הבא ננסה לעשות קצת סדר בדברים.

גז החממה העיקרי שיש סביב כדור הארץ הוא אדי מים (כשני שלישיים) והגז השני בחשיבותו הוא פחמן דו-חמצני (כרבע). הגז השלישי בחשיבותו הוא מתאן (כ-5%).

אם אנחנו בודקים את השפעות האדם על פליטות גזי החממה, התמונה משתנה: האדם משפיע בעיקר באמצעות פחמן דו-חמצני. מאז ראשית עידן התעשייה, הוא גרם לעלייה של כ-40% בריכוז הפחמן הדו-חמצני ויותר מ-150% בריכוזי מתאן (ולעומת זאת, עלייה של כ-6% בריכוז אידי המים בשל התחממות כדור הארץ). פליטות אלו מגדילות את כמות החום בכדור הארץ וניתן לחשב באופן די מדויק בכמה: למשל מאז שנת 1998, תוספת של 13 חלקים למיליארד פחמן דו-חמצני הביא לעלייה בכמות האנרגיה שנלכדת סביב כדור הארץ של 1.66 וואט למטר רבוע ושל 11 חלקים לביליון במתאן לעליית אנרגיה של 0.48 וואט למטר רבוע. יש כמובן גורמים שמקצינים או ממתנים את ההשפעה הזו כגון עננה מעל שטח מסויים או צבע השטח (אפקט אלבדו) אבל המגמה ברורה: יותר גזי חממה, יותר חום ובסופו של דבר עלייה בטמפרטורה והקצנה אקלימית.

מה הם מקורות גזי החממה? בראש ובראשונה משריפת דלקים. סקטור האנרגיה אחראי לכשבעים אחוז מפליטות גזי החממה. חצי מהפליטות של סקטור האנרגיה מגיעות מייצור חשמל וחום, 15% מפליטות גזי החממה באות מסקטור התחבורה ו-12.5% בערך מסקטור הבניה.

שני תחומים נוספים שפולטים גזי חממה מסקטור האנרגיה הם ייצור תעשייתי (כמו ייצור מלט) שאחראי שכ-6% מגזי החממה, ופסולת (3%).

תחום מרכזי נוסף שמשפיע על פליטות גזי חממה הוא תחום החקלאות ושינוי ייעודי הקרקע אשר אחראי לכ-23% מפליטות גזי החממה. זה כולל גידולים חקלאים, כריתת יערות ושריפתם וגידול חיות משק כמובן.

קיימות שיטות נוספות לחלק את פליטות גזי החממה. כך למשל אפשר לנתח את תחום המזון כדי להבין עד כמה הצלחת שלנו משפיע: לפי הדו"ח האחרון של האו"ם מערך המזון בכללותו אחראי ל-21 עד 37% מכלל פליטות גזי החממה. זה כולל את כל סוגי המזון, חי וצומח, את הרס היערות לגידול מזון, השינוע של המזון והפסולת שהוא מייצר (נתון על בזבוז מזון למשל ). בענף המזון גידול משק החי אחראי לבדו לכ-14.5% מפליטות גזי החממה. פרסטקטיבה כזו עושה שכל מבחינה צרכנית. ההחלטה להפחית צריכת מוצרים מן החי משפיע על המון תחומים: כריתת יערות בדרום אמריקה, גידולי סויה להאכלת עופות, פליטות מתאן מפרות, שריפת דלק לשינוע בעלי חיים.

דרך נוספת לקבל פרספקטיבה על הגורמים המרכזיים לפליטות גזי חממה, היא להסתכל על יצרנים גדולים. כך למשל מחקר מראה כי 90 תאגידים אחראים ל-63% מכלל פליטות גזי החממה בין השנים 1751 ל-2010. פרספקטיבה כזו חשובה על מנת להבין שמספר מאוד קטן של חברות יכולות להשפיע רבות על האקלים. למרבה הצער חברות אלו הן בדרך כלל המתנגדות הגדולות ביותר לשינוי מדיניות בתחום האקלים וכיום השיקול המרכזי לפיו הן פועלות הוא הגדלת רווחים.

ויש כמובן את הגישה הקלאסית המבוססת על הסכמי אקלים עם חלוקה לפי מדינות: 20% לסין, 12% לארה"ב, 0.2% לישראל.... בהתאם לגישה זו נכון ללחוץ על ממשלות לעשות את השינוים הנדרשים.

אז מה היא החלוקה הנכונה? אין לכך תשובה החלטית, מה שבטוח שבמאבק המאתגר ביותר שידעה האנושות אנחנו חייבים לפעול בשלושת המישורים: לחץ על ממשלות, לחץ על תאגידים ולעודד שינויים בהרגלי הצריכה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

© 2019 כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל