• jaikhenb

האקלים של כדור הארץ תמיד נע במחזורים, מה שונה עכשיו?

זהו אחד הנימוקים השכיחים ביותר כשלא רוצים לדון בנושא של שינוי אקלים או כשלא רוצים לעשות שום דבר בנוגע אליו: שינויים באקלים הם דבר טבעי, תמיד היו ותמיד יהיו. אכן, מאוד נכון שתמיד היו ויהיו שינויי אקלים. פליטות גזי החממה הם לא הגורם המשמעותי שמעצב את אקלים כדור הארץ לאורך ההיסטוריה שלו. הגורמים המשפיעים ביותר הם מיקום כדור הארץ ביחס לשמש ואופי הסיבוב שלו מסביב לה (צורת האליפסה). תזוזות כאלה עיצבו את אקלים כדור הארץ לאורך


מאות מיליוני שנים והפכו אותו לקר מאוד או לחם מאוד לתקופות מסויימות. קיימים גם גורמים אשר משפיעים על האקלים באופן פתאומי ולטווח קצר, בראשן פעילות הרי געש. בדרך כלל פעילות כזו משפיע על פני תקופה קצרה של כמה חודשים עד כמה שנים, תלוי כמובן בחשיבות האירוע. ההשערה המקובלת לגבי הכחדת הדינוזאורים לפני 65 מיליון שנה היא כי מטיאור פגע בכדור הארץ במפרץ מקסיקו ושחרר לאטמוספירה כמויות עתק של אבק שגרמו לקירור לאורך תקופה ארוכה יחסית.

בתיעוד היסטוריית האקלים עוסקים סוגים שונים של מדענים. יש את היסטוריוני האקלים שהולכים לרשומות מן העבר ומחפשים בהם נתונים כמו אירועי אקלים חריגים, תקופת הבציר, האסיף או גשמים, גלי חום. פליאובוטנים ופליאוזוולוגים בוחנים את היסטורית האקלים מזווית שונה: מה היו אזורי התפוצה של בעלי חיים וצמחים רגישים לחום ולקור. כל אלה נותנים תמונה מהימנה של האקלים על פני כמה אלפי שנים אחרונה. ניתוח של סדימנטים (חול) וקרח מאפשר ללכת הרבה יותר שנים אחורה ולמעשה לשחזר את האקלים כפי שהיה במשך מיליוני שנים. הצלבה של כלל השיטות והמחקר מעלה שהיו בעבר הרבה תנודות. בשישים מיליון השנים האחרונות, כדור הארץ שלנו מתקרר וכמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה מעיד על כך. התקררות זו, היא המקור לקרח באנטרטיקה לפני 34 מיליון שנה ובגרינלנד לפני כשלוש מיליון שנה. בשלוש מיליון השנים האחרונות, אקלים כדור הארץ עובר משלבים של התחממות לשלבים של קרח, מחזור של 40,000 שנה בערך. עידן הקרח האחרון הגיעה לשיאו לפני כ-20,000 שנה והסתיים בערך לפני 11700 שנה. שינוי במיקום ובזווית כדור הארץ ביחס לשמש עומד מאחורי השינויים המשמעותיים האלה. בעידן הקרח האחרון, חצי מאירופה הייתה תחת הקרח והים היה נמוך במאה מטרים מהיום. כל אותם שינויים מתאפיינים בקצב יחסית איטי. העקבות שהם השאירו בקרח ובחול מעידים של שינוי טמפרטורה של מעלה על כל אלף שנה. הקצב הנוכחי הוא מהיר פי עשרה ממה שנמדד בעבר והוא הופך את שינוי האקלים הנוכחי לתופעה שונה במהותה ממה שהכיר כדור הארץ. עם עלייה נוספת צפויה של 3 עד 4 מעלות עד סוף המאה הנוכחית אם לא נפחית באופן משמעתי את פליטות גזי החממה, אנחנו מדברים על תהליך שקורה פי 30 עד 40 מהר יותר.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

© 2019 כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל