• jaikhenb

בכמה מעלות עלו הטמפרטורות מאז ראשית העידן התעשייתי?

הערכות נאס"א הן שטמפרטורת כדור הארץ עלתה בכ-0.8 מעלות צלזיוס מאז החלו המדידות הסדורות על פני הגלובוס, ב-1880. כשני שלישים מהעלייה הזו אירעה משנת 1975, בשיעור עלייה של 0.15 עד 0.2 לעשור. ההערכה הינה כי העלייה הינה של כמעלת צלזיוס מאז ראשית עידן התעשייה.טמפרטורת ממוצעת לאורך ההיסטוריה

לכאורה עלייה של פחות ממעלה אחת זה זניח. אלא שמדובר בממוצע של הרבה מדידות שנעשות לאורך כל השנה על פני אלפי נקודות בגלובוס (6,300 לפי נתוני נאס"א). וודאי שמפספסים נקודות רבות נוספות שאינן נמדדות. אבל הדבר החשוב הוא העקביות לאורך השנים כך שקלול של כלל הנתונים נותן לנו תמונה כוללת מהימנה של התפתחות הטמפרטורה על פני הגלובוס.

הסתכלות על עקומת עליית הטמפרטורות מלמדת אותנו הרבה על דפוסי העליה ועל שינוי האקלים. אנחנו רואים הרבה עליות וירידות קטנות וחלקם משמעותיות יותר. איך זה יכול להיות?

התשובה מורכבת משני חלקים. ראשית, גזי חממה איננו הדבר היחיד שמשפיע על טמפרטורת כדור הארץ. גורמים נוספים עשויים להשפיע על פני שנה או כמה שנים ובראשן פעילות השמש ותופעת אל ניניו.

העובדה שהעקומה "מקרטעת" שימשה את מכחישי האקלים בטענה כי כל מה שאנחנו רואים היא תנודתיות טבעית. לראייה, ההתחממות אמורה להיות מואצת עם הזמן ודווקא אחרי כמה עשורים של זינוק, היא התייצבה החל משנת 1998.

התופעה קיבלה שלושה הסברים: ראשית בשנת 1998 הייתה תופעה אל ניניו משמעותית שגרמה להתחממות יתר וייצרה אשליה לאחר מכן שההתחממות נעצרה. אולם, בפועל, זוהי אותה קפיצה שיצרה את האשליה בנושא.

שנית, בראשית שנות ה-2000 שיפרו את כיסוי המדידות ומדדו את הטמפרטורה ביותר מקומות מבעבר. הכיסוי המהימן יותר מיתן את העלייה בטמפרטורה. אם אנחנו מורידים את אותם מקומות, העליה בהחלט נמשכת. המקומות הנוספים נועדו לרשת באופן טוב יותר את מדידת הטמפרטורה על פני כדור הארץ אולם לא סותרת את המגמה הכללית.

שלישית, משנות ה-2010 מגמת ההאצה בעליית הטמפרטורה ברורה יותר מאי פעם.

חשוב לזכור שעליה זו איננה מידדית אלא היא מלווה בהקצנה אקלימית, כלומר עלייה בשכיחותם של גלי חום, שטפונות ותקופות יובש, עם כל המשתמע מכך.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

© 2019 כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל