• jaikhenb

אזהרה: שינוי אקלים

שינוי האקלים כבר כאן והוא מעצב מחדש את מפת העולם. בכל זאת, שלוש שנים אחרי שנחתם הסכם פריז למיגור שינוי האקלים ובזמן כינוס בינלאומי חשוב נוסף בפולין, אנחנו והקהילה הבינלאומית רחוקים מאוד מלעשות את הנדרש על מנת להפחית פליטות גזי חממה ולייצב את האקלים.

שינוי האקלים כאן, אנחנו עומדים מאחוריו אולם לא עושים די לעצור אותו: ניתוח בועות אוויר לכודות בקרחונים מראה שהריכוז הנוכחי של פחמן דו-חמצני באטמוספירה הוא הגבוה ביותר מזה מיליון וחצי שנים לכל הפחות; התנודתיות הטבעית באקלים כדור הארץ התאפיינה בעבר במהירות שינוי טמפרטורות של כמעלה באלף שנה, לעומת מהירות גבוה פי עשר במהלך המאה העשרים ופי 30 עד 40 במאה ה-21; ב-40 השנים האחרונות מספר אירועי החום הקיצוניים גדל ב-400% בעולם (בכ-150% בישראיל בשלושים השנים האחרונות) ומספר אירועי הגשם הקיצוניים גדל ב-30% (ב-26% בישראל באותה תקופה); שטח היערות שנשרף בארה"ב הוכפל באותו זמן.

היחס שלנו לנושא דומה מאוד לאופן בו מתייחסים לעישון. כולנו מכירים לפחות אדם אחד שעישן כל חייו, חי עד גיל מופלג ונפטר בשיבה טובה, לעולם הוא לא חדל מההרגל המגונה ובכל זאת, הוא לא נפטר בגיל צעיר מסרטן ריאות. בזכותו יש למי שרוצה להמשיך לעשן תמיד במה להאחז, למרות שהיוצא מן הכלל אינו מעיד על הכלל ושאין ספור מחקרים הוכיחו שככל שמעשנים יותר, כך גדל הסיכוי למחלות ריאות ולקיצור תוחלת החיים שלנו. באופן דומה, הוכח שבכלכלה שפולטת יותר גזי חממה, יהיו יותר אירועי אקלים קיצונים ובכל זאת כל פתית שלג וכל טמפרטורה נמוכה מהווים פתח מילוט נוח להכחשת שינוי האקלים, וודאי לאלה שנהנים מהמשך שריפת הנפט, הפחם והגז.

קיים קו דימיון שני בין עישון לשינוי אקלים והוא ממשיך את הנקודה: כשם שעישון הוא לא הגורם היחיד שעומד מאחורי מחלות ריאות, כך שינוי אקלים הוא לא הגורם היחיד שעומד מאחורי אירועי אקלים קיצוניים. סופות הטייפון וההוריקנים שהכו את העולם בשבועות האחרונים, אכן היו גם בעבר. אולם המנגנון שמקשר בין שינויאקלים לסופות טרופיות חזקות מובן לנו יותר כיום: עיקר עודף החום שנצבר כתוצאה מהגברת אפקט החממה (93%) נקלט בים ומחמם אותו, מה שמגביר את הסבירות לסופות חזקות יותר. להשתמש בעובדה שהיו סופות גם בעבר כראיה לכך שאין להן קשר לשינוי אקלים לא שווה יותר מלטעון שמחלות ריאות שהיו בעבר מוכיחות שאין להם כל קשר לעישון.

הדימיון בין התפיסות של עישון ושינוי אקלים מסייע לנו להתמודד עם דיון מהותי בעולם שנוטה יותר ויותר להכפיף את המדע לפוליטיקה והופך את כל העמדות לדעות קבילות באותה המידה: שינוי אקלים הוא נושא שבו למעלה מ-97% מהמחקרים מראים שלפעילות האדם יש תרומה מכרעת; הוא לא שולחן עגול עם שתי דעות שוות במשקלן: בעד ונגד.

אם זאת, קיים הבדל משמעתי אחד בין עישון לשינוי אקלים. אדם מעשן הוא בעל חופש בחירה להפסיק להזיק לעצמו ולסביבתו. לעומת זאת, מאבק בשינוי אקליםחייבת להיות הכרעה אנושית כללית בעולם שהתחנך על ערכים של פלגנות ולעומתיות. על ישראל והקהילה הבינלאומית לעבור שינוי תפיסתי, לשים את המחלוקות בצד ולקדם את המעבר לאנרגיה מתחדשת, הפסקת כריתת היערות וצמצום צריכת המזון מהחי. אחרת אחת הסופות הבאות תכריע בעצמה את המחלוקות. 

© 2019 כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל