• jaikhenb

אודות

עודכן ב: 6 דצמ 2018


הבלוג "מעלה וחצי" נועד להעשיר ולהנגיש את הנושא של שינוי האקלים לציבור הישראלי. חלון הזמן של האנושות לנקוט בצעדים שיאפשרו למגר את שינוי האקלים מתחת לנקודת האל-חזור: עלייה של למעלה ממעלה וחצי ביחס לעידן הטרום תעשייה, הולך ומצטמצם. קיימת בישראל הבנה על המציאות החדשה שמציב בפנינו שינוי האקלים ועל העובדה שישראל חשופה להקצנה אקלימית הולכת וגוברת. יחד עם זאת, יש צורך להגביר את המודעות של ציבורים שונים בישראל לאחריות האדם כגורם לשינוי האקלים ולאופן בו ניתן להתמודד איתו.

כותב הבלוג, ד"ר יונתן אייקנבאום, הוא מנהל הקמפיינים של ארגון גרינפיס בישראל בחמש השנים האחרונות. במסגרת תפקיד זה הוא מרכז את תחומי המחקר, פיתוח האסטרטגיה וקשרי הממשל של הארגון. גרינפיס שותף בישראל לשורה של מאבקים לשמירה על הסביבה ולמיגור שינוי האקלים, ביניהם הורדת חסמים בירוקרטיים להתקנת מערכות סולאריות על גגות (חובת פתיחת תיק במס הכנסה ובמע"מ, ארנונה והיטלי השבחה), סגירת תחנת הכוח הפחמית הישנה של חדרה (יחידות 1-4), מעבר משק האנרגיה למקורות מתחדשים ושמירה על יערות האמזונס.

ד"ר אייקנבאום בוגר בביולוגיה, מוסמך ביחסים בינלאומיים ומדיניות הסביבה ובעל תואר דוקטור לפילוסופיה (PhD) מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. התיזה שלו עוסקת בהשפעת היהדות על השיח הסביבתי של המפלגות הדתיות בישראל. הקים בית מדרש סביבתי שעוסק בסוגיות אלה ומרצה בתחום.

גרינפיס הוא ארגון להגנת הסביבה הפועל ביותר מחמישים מדינות. ייעוד הארגון הוא לתת קול למשבר האקולוגי ולחולל שינוי בכמה דרכים: מחקר, פעולה ישירה לא אלימה, לוביזם וגיוס דעת הקהל הרחבה. גרינפיס דוגל בהעצמת תנועות ואוכלוסיות מקומיות, בשילוב של לחץ ציבורי על מקבלי החלטות ושינוי תודעתי (Mindset). תחומי הפעילות העיקריים של הארגון הם: הפסקת השימוש בדלקים פוסילים – בראשם פחם ונפט – ומעבר ל-100% אנרגיה מתחדשת; שמירה על היערות הגדולים ועל האוקיינוסים; שינוי דפוסי תרבות הצריכה בכמה תחומים, בראשם משק החי ופלסטיק; תחבורה; ניתוק הקשר בין שלטון התאגידים לממשלות וקידום שלום.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הצטרפות למאבק

חתימה על העצומה אנו קוראים לממשלה לפעול ולמשרד האנרגיה לקדם תוכנית מקיפה למשק האנרגיה לשנת 2030 שבמרכזה מעבר לאנרגיות מתחדשות ולא גז או דלקים מזהמים אחרים. חתימה על העצומה הצטרפו אלינו! גרינפיס הוא אר

© 2019 כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל