ממי תרצו לקבל ברכת שנה טובה?

מהשמש

מהאוקיינוס

מהקוטב

מהיער

משטייניץ

ניתן לשלוח רק ברכה אחת לכתובת

© 2019 כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל