יערות בריאים הנם תנאי הכרחי להמשך קיומם של החיים על פני כדור הארץ. על מנת להגן על הריאות הירוקות שלנו, יש צורך ביצירת שמורות יער, הגברה של אכיפה ופיקוח כדי להגן על החי והצומח ביער. יער גשם מוגן הוא למעשה סוג של שלט ענק של ״נא לא להפריע״ סביב שטח מוגן בכדור הארץ, המאפשר לבעלי החיים והצמחים בו להמשיך לשגשג ולפרוח לטובת כולנו.​

אני דורש/ת:

להפסיק את כריתת היערות, להגביר את הפיקוח והאכיפה, ולהגן על החי והצומח ביער.​

יחד נשמור על יערות הגשם