• Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • White Instagram Icon

הרס היערות גורם לחמישית מפליטות גזי החממה והפחמן הדו-חמצני בעולם, מספר הגדול מכמות הפליטות מכל המכוניות, המטוסים והרכבות בעולם

גם יחד!

 

אנו קוראים להפסיק לגמרי את כריתת יערות הגשם ולעבור לאלטרנטיבות מקיימות ובטוחות יותר. בכל שתי דקות נכרת יער גשם בגודל של שני מגרשי כדורגל. אנחנו חייבים להפסיק את זה עכשיו!

חתמו עכשיו!

כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל

לא דובים ולא יער.

היערות שלנו מהווים בית לכ70% מבעלי החיים והצמחים היבשתיים. מעבר להיותם הריאה הירוקה של כולנו, היערות הינם מעין ״מחסן״ עצום של פחמן דו-חמצני וכמו כן מהווים מאגר בלתי נדלה של צמחים חיוניים לתעשיית הרפואה והתרופות.​