תחנת הכוח בחדרה הורגת כל יומיים אדם בישראל ואלפים חולים בגללה. 

אנחנו קוראים לשר שטייניץ לא להשאיר את ההבטחה שלו על הנייר 

ולבצע את סגירת התחנה עוד בקדנציה שלו. 

כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל, 2017