גם אני דורש/ת לסגור את התחנה הפחמית באופן מיידי!

מפוצצים

את בועת

הפחם

כל הזכויות שמורות לגרינפיס ישראל